4 żywioły- Ogień, woda, powietrze, ziemia

W 3 tygodniu listopada starszaki poznały nazwy 4 żywiołów: ogień, ziemia, woda i powietrze. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom świata przyrody, ukazanie naturalnego piękna natury, uświadomienie ról, jakie pełnią żywioły oraz pokazanie, na czym polega integracja człowieka z przyrody. Każdy żywioł miał swoją odsłonę. Prezentacja każdego z nich wzbogacona była różnego rodzaju aktywnością dzieci, które bardzo chętnie i spontanicznie wyrażały własne wizje na temat omawianego żywiołu. Zajęcia o tematyce „Cztery żywioły – dzieci natury” były bardzo cennym doświadczeniem o charakterze przyrodniczym i świetną żywą lekcją dotyczącą tego, co świat współtworzy.